Ring Vase

Sizes:

OA-RV26 26”OD 24”ID 23”H

OA-RV36 36”OD 32”ID 28”H

Ring Vase